Oppimis- ja ilopelit ovat parhaita välineitä, joiden avulla lapset voivat oppia perustaitojaan ja rohkaista lapsia käyttämään mielikuvitustaan. Pelien oppiminen ja pelaaminen on yksinkertainen tapa kannustaa sekä hieno- että karkeamotorisen taitojen sekä heidän sosiaalisten ja luovien kykyjensä kehittymistä. Pelit ovat monenlaisia, ja useimmat niistä ovat helposti saatavilla missä tahansa lähikaupassa. Monen tyyppiset pelit auttavat lapsia keskittymään ja kiinnittämään huomiota, kun taas toiset stimuloivat enemmän. Jotkut pelit sisältävät vain hauskaa ja naurua, mikä voi kannustaa emotionaaliseen kehitykseen.

Yksi hieno oppimis- ja ilopeli lapsille on yksi Fetch-nimisen pelin monista versioista. Tämä peli koostuu kahdesta tai useammasta lapsesta, jotka etsivät tietyn esineen, kuten tähden, pullosta tai muusta astiasta avaamatta sitä tai heittämättä sitä. Jokaisen lapsen on yritettävä löytää mahdollisimman monta tuotetta, joista ensimmäinen lapsi on voittaja. Vaikka tätä peliä voi helposti pelata kaksi lasta, suuremmat lapsiryhmät voivat parantaa tätä taitoa varmistamalla, että oppimiselle on olemassa selkeä, turvallinen ja lämmin alue.

Toinen peli, joka opettaa lapsille loogista ajattelua ja joka voi olla erittäin arvokas, ovat ’uce’. Tässä pelissä pelaajille annetaan useita laukkuja, joista jokaisessa on erivärinen piste. Kun nämä pisteet joutuvat kosketuksiin leikkialueen vastakkaisessa kulmassa olevien kanssa, ne summaavat saman värin kokonaismäärän. Pelaaja, joka saa eniten oikein ympyrän, voittaa. Vaikka tämä peli vaatii jatkuvaa keskittymistä ja huomiota, se on erinomainen johdatus loogiseen ajatteluun ja voi jopa opettaa tilastojen perusteita.

Lapsille on muita oppimis- ja ilopelejä, joihin liittyy soittimia. Musikaalituoleissa pelaajien on istuttava rakenteisiin järjestetyissä tuoleissa, ja heille annetaan paperiarkki ja lyijykynä. Kaikkien ryhmän jäsenten on yritettävä saada tuolit liikkumaan painamalla eri näppäimiä sopivissa näppäimissä. Ryhmän pisteet määräytyy sen mukaan, kuinka kauan jokaisella jäsenellä on kontakti eri instrumentteihin, eikä pelkästään sen perusteella, kuinka monta instrumenttia he onnistuvat lyödä.

Lapsille on monia muita oppimis- ja ilopelejä, jotka perustuvat aktiviteetteihin, joista lapset nauttivat tai jotka auttavat heitä rentoutumaan. Oppiminen ja nautinto paranevat, kun pelit ovat vuorovaikutteisia ja sisältävät jonkinlaisen kilpailun tai aloitteen. Esimerkiksi joissakin peleissä on sketsejä, joissa lapset jäljittelevät aikuista. Tämä voi olla nautittavaa toimintaa, kun se suoritetaan aikuisten tapaan.

Pelien oppiminen ja pelaaminen on hauskaa ja kouluttavaa lapsille. He oppivat olemaan luovia ja soveltamaan yksinkertaista logiikkaa. Samalla he oppivat erilaisista tavoista, joilla mieli toimii, ja kuinka he voivat käyttää näitä oppimisprosesseja sosiaalisen vuorovaikutuksensa parantamiseen esimerkiksi voittamalla palkintoja strategisen ajattelun avulla tai rakentamalla tiimejä tai työskentelemällä tiiminä. Näitä pelejä voidaan käyttää kognitiivisten perustaitojen parantamiseen. He voivat jopa opettaa lapsille jotain vuorottelun tärkeydestä tai yhteistyön arvosta.